Po globalnej pandemii, która zmusiła nas wszystkich do wnętrz na wiele miesięcy, ujawnił się niezaprzeczalny fakt: potrzebujemy kontaktu z zewnętrzem; jest to coś, co głęboko w sobie czujemy. Czyste powietrze, zdrowe produkty i zanurzenie się w naturze, wczasy agroturystyczne (wczasy w gospodarstwie i noclegi Kaszuby) to wszystko. To doskonała alternatywa na nocleg, który czasami możemy przeoczyć. Jednak pobyt na wsi może zapewnić równowagę między ciałem (i smakiem dla żołądka!) A umysłem, trudno znaleźć gdzie indziej.

Zrównoważony rozwój ma na celu zrównoważone współdziałanie trzech podstawowych czynników w branży turystycznej oferującej noclegi Kaszuby : właściwe zarządzanie zasobami naturalnymi i kulturowymi; poprawa jakości życia społeczności sąsiednich; oraz sukces gospodarczy, który przyczynia się do innych krajowych programów rozwoju Kaszub i innych regionów.

Dla firm turystycznych oferujących noclegi na Kaszubach w celu kategoryzowania i różnicowania hoteli w zależności od stopnia, w jakim ich działalność zbliża się do modelu zrównoważonego rozwoju, w zarządzaniu naturalnymi, zasoby kulturowe i społeczne. Wcześniej poziomy były odzwierciedlane w skali od 1 do 5, gdzie 5 reprezentowało maksymalny poziom, jaki firma oferująca noclegi Kaszuby i inne atrakcje mogłaby osiągnąć w zrównoważonych praktykach. Do chwili obecnej nadal istnieją firmy z klasyfikacją na poziomie 5.