Chociaż transporty wewnątrzszpitalne w Gdyni są wykonywane codziennie w szpitalach, stanowią one różne zagrożenia dla pacjentów, które mogą prowadzić do powikłań zagrażających życiu. Opieka pielęgniarska w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia powyższego, chociaż rola pielęgniarki nigdy nie była oddzielnie badana. Celem pracy była analiza czynników ryzyka powikłań, które zwykle występują podczas transportów wewnątrzszpitalnych oraz opis roli pielęgniarstwa w polityce transportu wewnątrzszpitalnego, takiego jak przewóz chorych Gdynia.

Czynniki ryzyka powikłań podczas przewozu chorych Gdynia są związane z ciężkością choroby pacjenta, obsługą podczas transportu, nieodpowiednim sprzętem, brakiem dobrze wyszkolonego personelu, nieodpowiednim monitorowaniem i nieefektywną komunikacją między personelem podczas transportu. Pielęgniarki są aktywnie zaangażowane w procedury obejmujące przewóz chorych Gdynia, jako personel oddziałów wysyłających i przyjmujących lub jako członkowie zespołu transportu wewnątrzszpitalnego, zgodnie z aktualną polityką lub ją aktualizującą. Pielęgniarki mogą stworzyć protokół transportu wewnątrzszpitalnego na podstawie opublikowanych wytycznych, przeszkolić w nim personel, ocenić i ustabilizować stan zdrowia pacjenta przed transportem oraz poprawić ogólną jakość opieki nad przewożonymi pacjentami.

Zagrożenia stwarzane przez przewóz chorych Gdynia dla krytycznie chorych pacjentów można zminimalizować, a nawet zapobiec, stosując dobrze opracowany protokół transportu przy efektywnym udziale pielęgniarki z Gdyni.