Dzisiejsza bardzo rosnąca konkurencyjność w stosunku do branży wymaga wysokiej jakości i najbardziej spójnych produktów w konkurencyjnej cenie. Aby sprostać temu wyzwaniu, wiele branż rozważa różne projekty nowych produktów i zintegrowane techniki produkcyjne równolegle z wykorzystaniem zautomatyzowanych urządzeń. Jednym z niezwykłych i wpływowych działań mających na celu uzyskanie rozwiązań powyższego wyzwania jest automatyka przemysłowa.

Automatyka przemysłowa ułatwia podniesienie jakości produktu, niezawodności i szybkości produkcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji i projektowania poprzez przyjęcie nowych, innowacyjnych i zintegrowanych technologii i usług.

Co to jest automatyka przemysłowa?
Automatyzacja idzie o krok dalej mechanizacji, która wykorzystuje określony mechanizm maszyny wspomagany przez operatorów ludzkich w wykonywaniu zadania. Mechanizacja to ręczna obsługa zadania za pomocą napędzanych maszyn, która zależy od podejmowania decyzji przez człowieka. Z drugiej strony automatyzacja zastępuje ludzkie zaangażowanie za pomocą logicznych poleceń programowania i potężnych maszyn.