Zielone budynki szkolne tworzą środowisko, w którym uczniowie i nauczyciele są bardziej komfortowi, mniej podatni na choroby i bardziej skoncentrowani na nauczaniu i uczeniu się. Jakość wyposażenia szkół jest często pomijana jako główny czynnik w osiągnięciach szkolnych uczniów. Budynki szkolne są jednak nie tylko miejscem do nauki – mogą również pomóc lub utrudnić proces uczenia się. Zielone szkoły Kaszuby poprawiają zdrowie, dobre samopoczucie i wyniki w nauce. Poniższe informacje stanowią krótki przegląd istniejących badań związanych ze zdrowiem i środowiskiem uczenia się.

Narażenie na toksyny: znanych toksyn nie ma miejsca w szkołach, w których kontakt z małymi dziećmi może powodować poważne konsekwencje. Ostatnio zwrócono uwagę na zanieczyszczenie ołowiem i innymi metalami ciężkimi w wodzie pitnej, a kilka stanów przyjęło przepisy, które wymagają od szkół testowania źródeł wody pitnej. Ponadto wiele chemikaliów zawartych w pestycydach i środkach czyszczących nie jest bezpiecznych dla inhalacji lub kontaktu ze skórą i może być szczególnie szkodliwy dla dzieci. Zielone szkoły Kaszuby to te, które wdrażają praktyki mające na celu zmniejszenie ryzyka dla uczniów i nauczycieli, takie jak stosowanie ekologicznego czyszczenia, zintegrowane zarządzanie szkodnikami i zielone zakupy.

Jakość powietrza w pomieszczeniu: Studenci na Kaszubach tracą prawie 14 milionów dni szkolnych rocznie z powodu astmy. Ponadto nauczyciele zgłaszają najwyższy odsetek przypadków astmy związanej z pracą w Stanach Zjednoczonych, w porównaniu do innych zawodów nieprzemysłowych. Kaszubska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) szacuje, że ponad 60 000 szkół, czyli 46 procent kaszubskich szkół publicznych, ma warunki środowiskowe, które przyczyniają się do złej jakości środowiska w pomieszczeniach, w tym alergenów karaluchów, gryzoni, roztoczy i grzybów, a także dróg oddechowych drażniące ze źródeł formaldehydu, lotnych związków organicznych i dwutlenku azotu.

Aby uchronić dzieci przed niebezpiecznymi toksynami, a także by sprawić im nieco radości, rodzice i nauczyciele wysyłają swoje pociechy na obozy, czyli tak zwane Zielone Szkoły Kaszuby. Podczas Zielonej Szkoły Kaszuby dzieci poznają przyrodę, uczą się podczas zabawy oraz poznają siebie nawzajem. Prawdziwa integracja uczniów odbywa się właśnie podczas Zielonej Szkoły na Kaszuby. Jeśli jako rodzic/nauczyciel jesteś zainteresowany zorganizowaniem obozu dla dzieci, koniecznie skontaktuj się z pensjonatem „U Chłopa”, który organizuje Zielone Szkoły na Kaszubach.